Úvod / Zaujímavosti / Aj fajčenie na vlastnom balkóne musí mať svoje limity

Aj fajčenie na vlastnom balkóne musí mať svoje limity

fajcenieZapáliť si cigaretu na vlastnom balkóne vám síce nikto nemôže zakázať, no susedia či správca vás môžu vyzvať, aby ste dym eliminovali a brali ohľad na ostatných.

Ak sa s fajčiarom nedohodnete, pomôcť môže aj zasklenie balkóna.

Pani Margita z Terasy je už na dôchodku a v lete by rada mala okná otvorené dokorán po celý deň.

„Keď sused nie je doma, tak sa to dá, ale akonáhle príde, musím všetko pozatvárať. Stále len fajčí. Ten smrad nám ide do bytu a škodí mi rovnako ako jemu. Prečo by som to mala znášať? Ani bielizeň z práčky nesuším na balkóne, lebo nikdy neviem, kedy mi ho zasmradí. Už som ho aj prosila, aby chodil fajčiť dolu pod blok na ulicu, ale nedá si povedať. Sťažujú sa naňho viacerí susedia, ale zakázať mu to nemôžeme.“

Okrem fajčenia sa novodobým fenoménom stalo aj rozložiť si na balkóne malý gril a niečo si ugrilovať, čo môže susedov tiež vydymiť.

Martina Merková z mediálneho odboru Úradu verejného zdravotníctva SR potvrdzuje, že fajčenie či grilovanie na balkónoch zákon nezakazuje.
„Právna úprava, ktorá by regulovala fajčenie a grilovanie na balkóne, v súčasnosti neexistuje.“
Technický riaditeľ Bytového podniku mesta Košice Martin Paška má s netolerantnými susedmi aj osobnú skúsenosť.

„Pod nami bývali tuhí fajčiari. Fajčili lacný smradľavý tabak. Nebrali ohľad na nikoho, museli sme vetrať, iba keď neboli doma. Ja som sa potom odsťahoval, ale nie preto, a susedia to vyriešili tak, že si cez polovicu balkóna dali plastovú prepážku, aby im tam nešiel aspoň ten najväčší smrad. Lenže si tie rolety museli zaplatiť z vlastného.“
Tvrdí, že aj keď to zákon vyslovene nezakazuje, na fajčenie sa vzťahuje napríklad §127 Občianskeho zákonníka.

„Vlastník nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami…“

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov jasne hovorí, že ak vlastník bytu sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu nariadiť predaj bytu.

„Tento § 11 ods. 5 zákona č. 182/1993 umožňuje súdu v prípade nevhodného správania sa vlastníka a neustáleho rušiteľa v bytovom dome nariadiť predaj jeho bytu. Návrh podáva spoločenstvo alebo ktorýkoľvek vlastník, žalobu nemusia podávať všetci vlastníci, stačí jeden, no treba ju dobre odôvodniť. Vlastník v bytovom dome nemôže robiť hocičo, nesmie fajčením, prípadne grilovaním sústavne narúšať pokojné bývanie ostatných vlastníkov a narúšať dobré mravy v dome. Prax je taká, že stačí vlastníka upozorniť na uvedené ustanovenie, vyzvať ho, nech sa zdrží narúšania pokojného bývania ostatných, a upozorniť ho na možný predaj bytu,“ hovorí Martin Paška.

Na názor sme sa opýtali aj fajčiara Karola.
„Keď sa susedom nepáči, nech si kúpia dom alebo nech si dajú zaskliť balkón. Ja som si za byt zaplatil dosť peňazí na to, aby som si v ňom mohol robiť, čo chcem. Chlap, čo býva nad nami, napríklad dupe ako kôň a iný nám pokradol kvety z chodby. Keď budú ostatní ohľaduplní, budem aj ja.“
Tvrdí, že v ich vchode je fajčiarov oveľa viac ako len dvaja. „Vadí mi akurát to, keď vyhadzujú špaky von z okna alebo balkóna, lebo tie môžu padnúť niekomu na balkón a spôsobiť požiar.“
Fajčenie na balkónoch ako prví možno zakážu miestni poslanci na sídlisku Ťahanovce.
Do septembrového zastupiteľstva sa dostane návrh dodatkov všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o čistote a poriadku.

Nespokojný občan doň v rámci pripomienok navrhol doplniť aj zákaz fajčenia a narábania s otvoreným ohňom na oknách a balkónoch.

Foto: ilustračné

O Tomáš

Zanechajte názor

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Hore