Úvod / Správy / Košice / Košické univerzity získali na rozvoj takmer 90 miliónov eur

Košické univerzity získali na rozvoj takmer 90 miliónov eur

Takmer 90 miliónov eur investujú do rozvoja vedecko-technickej základne tri košické univerzity. Ide o zdroje z európskych fondov aj zo štátneho rozpočtu. „O významnom postavení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) ako vedeckej inštitúcii svedčí skutočnosť, že univerzita začala v roku 2013 budovať univerzitný vedecký park ako špičkové národné a medzinárodné centrum pre aplikovaný biomedicínsky výskum a transfer jeho výsledkov do praxe v rámci projektu MediPark Košice v celkovej hodnote 33 miliónov eur,“ uviedol rektor UPJŠ Ladislav Mirossay. Doložil, že na výstavbe MediParku spolupracujú s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Neurobiologickým ústavom SAV a Technickou univerzitou Košice (TUKE).

UPJŠ sa ako partner Technickej univerzity podieľa aj na príprave projektu univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, orientovaného na informačné technológie, a v partnerstve so SAV a TUKE sa zapojí do budovania výskumného centra PROMATECH v hodnote 22 miliónov eur. Centrum má byť zamerané na oblasť progresívnych materiálov a technológií. Tri vyššie spomínané veľké projekty začali realizovať v minulom roku a pokračujú v nich aj v tomto roku.

Rektor UPJŠ v Košiciach si tiež mimoriadne cení získanie európskeho projektu Fostering Excellence in Multiscale Cell Imaging (CELIM) v hodnote 2,7 milióna eur, pričom koordinátorom je UPJŠ.

„Projekt je významný nielen výškou finančného príspevku, ale aj skutočnosťou, že je koordinovaný práve v Slovenskej republike. Jedným z jeho hlavných cieľov je vybudovanie excelentného pracoviska medzinárodnej úrovne v bunkovom zobrazovaní – Centra interdisciplinárnych biovied na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, a jeho vedecké zameranie je smerované na cielenú terapiu nádorových a iných ochorení,“ povedal Mirossay.

Ako informovala hovorkyňa univerzity Jaroslava Oravcová, v roku 2013 UPJŠ hospodárila zodpovedne a vytvorila mierny zisk. Nemala žiaden výraznejší finančný problém, až na otázku nedoriešených vlastníckych vzťahov v súvislosti s pozemkami pod Botanickou záhradou UPJŠ, ktorú sa už z väčšej časti podarilo doriešiť. Najprv vo februári minulého roku odkúpili vďaka dotácii z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR vo výške 615-tisíc eur približne 1,5 hektára pozemkov využívaných Botanickou záhradou UPJŠ a v závere roka 2013 vyčlenilo Ministerstvo financií SR 3 milióny eur na odkúpenie ďalších približne päť hektárov dôležitých exteriérov botanickej záhrady.

„Na stavebné investície a rekonštrukcie bolo vlani použitých celkovo 2,6 milióna eur a investície za ďalších viac než 3 milióny eur sa v súčasnosti realizujú,“ uviedla Oravcová. Dodala, že rekonštrukcia a prístavba polyfunkčného objektu budovy Sokrates na Moyzesovej ulici stála vyše 2 milióny eur. Slávnostne ho odovzdali do užívania v septembri minulého roka. Nové priestory výrazne skvalitnili podmienky práce pedagógov a vyučovanie na troch katedrách Filozofickej fakulty. Súčasťou nového moderného objektu sú učebne, posluchárne, katedrové priestory, seminárne miestnosti a psychologické laboratórium a v budove je situovaná aj Rakúska knižnica.

Univerzita realizovala aj ďalšie menšie rekonštrukcie a modernizácie viacerých fakúlt – napríklad na lekárskej, prírodovedeckej fakulte či v ústave experimentálnej medicíny.

V modernej forme bola univerzita v Košiciach založená v roku 1959 ako druhá univerzita na Slovensku, ktorá nadviazala na historickú jezuitskú Košickú univerzitu. V súčasnosti má UPJŠ so svojimi piatimi fakultami stabilizovanú štruktúru v plne fungujúcom klasickom modeli. Ponúka spolu 219 študijných programov. Ku koncu minulého roka pracovalo na UPJŠ v Košiciach 1 501 ľudí, z toho 693 vysokoškolských učiteľov – profesorov, docentov, asistentov, odborných asistentov a lektorov.

© SITA, ilus. foto wikipedia

O mestoKosice.sk

Aktualizácia portálu mestoKosice.sk

Zanechajte názor

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Hore