Úvod / Tip na výlet

Archív kategórie: Tip na výlet

Feed Subscription

Chrastné

Abovská dedina Chrastné vznikla v priestore širšieho stredovekého územia nazývaného pôvodne Sokol’. Založená bola v prvej polovici 14. storočia. Najstaršia písomná zmienka o nej pochádza z roku 1357. Motív jej názvu korení v slove chrasť, ktorým sa označoval hustý krovinatý ...

Celý článok »

Haniska

Územie Hanisky bolo osídlené už v paleolite. Našlo sa tu žiarové pohrebisko pilínskej kultúry zo strednej a mladšej bronzovej doby, ako aj sídlisko zo staršej /hallšatattskej/ železnej doby a radove pohrebisko z 13. storočia. Najstarší písomný doklad týkajúci sa Hanisky ...

Celý článok »

Trebejov

  Prvá zmienka o obci je z roku 1289 Terebey. V ďalšom historickom vývoji sa názov obce menil nasledovne: 1335 Terebe, 1773 Trebejow. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Terebo. Obec patrila pod Šarišskú župu, okres Košice, Košický kraj. Po roku ...

Celý článok »

Drienovec

Názov obce Drienovec je odvodený z názvu lesnej plodiny drienka /som – Somodi/, hojne sa vyskytujúcej v katastri obce. Podľa legendy, ktorá sa dodnes zachovala, kráľ Béla IV. v r. 1241 po prehre v bitke s Tatármi pri puste Mohi ...

Celý článok »

Moldava nad Bodvou

Život mesta a jeho dejiny boli odjakživa ovplyvňované jeho polohou a prírodnými podmienkami. Priaznivé okolnosti, najmä blízkosť rieky Bodvy, úrodná pôda, relatívne chránená dolina z hľadiska podnebia, ako aj výhodná poloha mesta na obchodných trasách zo severu na juh a ...

Celý článok »

Turňa nad Bodvou

  Obec leží v západnej časti Košickej doliny. Južná časť chotára má na nive Turne a Bodvy rovinný, až pahorkatinný charakter. V podloží sú mladotreťohorné íly, piesky a štrky. Zarovnané a na juhu naklonené planiny z druhohorných vápencov sa končia ...

Celý článok »

Opátka

Obec vznikla 1945 zlúčením Moldavskej Opátky a Spišskej Opátky. Moldavská Opátka – 1324 Apokapotoka, 1390 Opoka, 1808 Opáka, 1927 Opátka, 1942 Moldavská Opátka. Po maďarsky sa obec nazývala Apátka. Spišská Opátka – 1863 Opáka, 1927 Opátka, 1942 Spišská Opátka. Po ...

Celý článok »

Čižatice

Prvú písmonú zmienku o Čižaticiach poznáme z roku 1299. Stalo sa tak pri príležitosti delenia panstva Lipovec medzi potomkami Petra a Alexandra z rodu Aba. Listina uvádza cestu z Čižatíc do Kecerovských Kostolian. Na východnú stranu od potoka Lipovec patrili ...

Celý článok »

Ploské

Prvá známa písomná zmienka o obci Ploské nie je presne datovaná. Je známe, že bola uvedená pred rokom 1299 v nedatovanom mandáte kráľa Ondreja III. Ploské je zapísané ako poss. Lapuspatak Tamojší feudáli sú označovaní predikátom „de Lapuspataky“. Obec sa ...

Celý článok »

Herľany

Dedinka Herľany leží v malebnej krajine pod úpätím západných svahov Slanských vrchov, v údolí Herlianskeho potoka, približne 28 km severovýchodne od metropoly východoslovenského regiónu Košíc. Obec je sprístupnená cestou II. triedy č. 576 Bidovce – Herľany – Vranov nad Topľou, ...

Celý článok »
Hore