Úvod / Tip na výlet / Obce v okolí (page 10)

Archív kategórie: Obce v okolí

Feed Subscription

Milhosť

Milhosť sa prvýkrát spomína v roku 1220, kedy bola súčasťou 10 obcí patriacich kráľovnej, v ktorých žili nemeckí osadníci prichádzajúci počas rokov 1205-1209. Milhosť v 13. storočí ešte nebola samostatná dedina, bola iba osada (majer), patriaci k dedine Középnémeti. Prvé ...

Celý článok »

Peder

Prvá, bezpečne doložená písomná zmienka o obci pochádza z roku 1317, aj keď sa v listinách obec spomína už v rokoch 1214 a 1275. Archeologické vykopávky z 50. rokov minulého storočia doložili osídlenie tejto lokality už v období neolitu, ide ...

Celý článok »

Perín-Chym

Obec Perín – Chym vznikla postupným zlúčením pôvodne samostatných obcí Perín, Chym a Vyšný Lanec, ktoré v súčasnosti tvoria jej tri časti Perín, Chym a Vyšný Lanec. Najstaršiu písomnú zmienku o Períne poznáme už z roku 1220. Obec je zapísaná ...

Celý článok »

Kostoľany nad Hornádom

Dejiny obce Kostoľany nad Hornádom sú bohaté a siahajú až do obdobia praveku, konkrétne do mladšej doby kamennej – neolitu, z ktorého sa na kostolnom návrší našli v roku 1951 kamenné fragmenty (nástroje) ľudu bukovohorskej kultúry, ktorý obýval toto územie ...

Celý článok »

Chorváty

Obec Chorváty bola samostatným, farským miestom už pri začiatku tatárskych nájazdov v roku 1241. Obec bola počas týchto nájazdov Tatárov spálená a zničená. Prvým známym držiteľom obce Chorváty bol Ján Horváthy, chorvátsky, dalmátsky a slovanský „bán“. ( kronika Michala Horvátha ...

Celý článok »

Slančík

Obec Slančík leží v južnej časti Slanských vrchov. V jej severnej časti katastrálneho územia pramení rieka Roňava a v severozápadnej časti riečka Slančík. Keďže jej geografická poloha je zaujímavá čo dosvedčuje aj 100 m výškový rozdiel katastrálneho územia, ktorého najnižší ...

Celý článok »

Hačava

Hačava (maď. Falucska) leží už pri hornom toku potoka Háj a vznikla už vysoko v horách (dnešný kostol v Hačave leží vo výške 664 m ). Leží už v oblasti, kde sa hranice turnianskeho panstva stýkali s hranicami majetku jasovského ...

Celý článok »

Bohdanovce

Garbovce – historická obec, ktorá v 19. storočí splynula s Bohdanovcami do jedného celku História obce Bohdanovce boli osídlené už v rôznych dobách predhistorických, našlo sa tu aj sídlisko z doby staroslovanskej. Miesto tejto obce bolo v minulosti mimoriade výhodné, ...

Celý článok »

Háj

Obec leží v hlbokej doline medzi horami a vznikla omnoho neskoršie než staré dediny v turnianskom prediu, ako sú Turňa nad Bodvou, Žarnov, ba aj Dvorníky-Včeláre a Hrhov. Háj bol osídlený až v dobe kolonizačnej a prvý raz sa o ...

Celý článok »

Olšovany

Prvá zmienka o obci je z roku 1272 Ilsawa. V ďalšom historickom vývoji sa názov obce menil nasledovne: 1290 Elswa, 1335 Ilsua, 1427 Ozwa, 1630 Osswa, 1773 Olssowjany, 1786 Olschawiani, 1920 Olšovjany, 1927 Olšoviany, 1948 Olšovany. Po maďarsky sa obec ...

Celý článok »
Hore