Úvod / Tip na výlet / Obce v okolí (page 2)

Archív kategórie: Obce v okolí

Feed Subscription

Bočiar

Názov obce je doložený z roku 1249 ako Boltsschar, z roku 1251 ako Eza Boltchard-Petur Boltchard, z roku 1267 ako Bolchar, z roku 1314 ako Bulchard, z roku 1474 ako Bochard, z roku 1630 ako Bocsard, z roku 1920 ako ...

Celý článok »

Vyšný Klátov

  Obec vznikla na prelome 13. – 14. storočia. Najstaršia písomná zmienka o dedine Klátov v podobe „Vyfolu sev nemutfolu“ v preklade „Nová Ves“ pochádza z roku 1317. Pôvodnými obyvateľmi Vyšného Klátova boli počas celého stredoveku Nemci. Hoci v 16. ...

Celý článok »

Vajkovce

Podľa konskripcie súpisu Abovskej stolice z roku 1746 poznal ľud vo Vajkovciach dve reči a to slovenskú a maďarskú. V obci sa nachádzala drevená kalvínska modlitebnica a kalvínsky kazateľ Joaimes Szalontaj. Gréckokatolíci mali kňaza v Kráľovciach. V roku 1772 mala ...

Celý článok »

Hrašovík

  História názvu obce HRAŠOVÍK r.1270 Raasfelde r.1337 Raach r.1379 Raas r.1427 Raaz r.1553 Raas r.1746 Ráss r.1773 Rossawig (slov) Ráás (maď) r.1808 Rassowik (slov) Rás Raás,Rózsavég, Rósavég r.1819 Rasovik (slov) r.1851 Rassowig (slov) Rás (maď) r.1903 Hrašovík (slov)* Branislav ...

Celý článok »

Bunetice

Bunetice ležia vo východnej časti Košickej kotliny v hornej časti doliny Trstianky, vo výške okolo 425 m nad morom. Najstaršia správa o Buneticiach je v listine z roku 1413 o ich údajnom zálohovaní Michalom Kecerom Martinovi z Ploského. Hoci jej ...

Celý článok »

Baška

Najstarší známy písomný doklad o Baške pochádza z roku 1322, avšak je pravdepodobné, že obec existovala už v 13. storočí. V čase, z ktorého sa zachoval najstarší známy písomný doklad, Bašku vlastnili zemenia Dominik a Ján, synovia Matúša, syna Pousu ...

Celý článok »

Poproč

Dejiny Poproča úzko súvisia s dejinami jasovského premonštrátskeho kanonického prepošstva a tvoria jeho súčasť. Vznik obce mnohí rehoľní dejepisci spomínajú v súvislosti so zánikom osady Elchuan. Premonštrátsky kanonik, popročský farár- dekan Václav Kohauth Klobauszky, ktorý pôsobil v obci v rokoch ...

Celý článok »

Kysak

Dedina Kysak vznikla pravdepodobne po roku 1289. Z listiny z roku 1289 o rozdelení majetku Petra z Drienova medzi jeho 5 synov, kde najstarší syn Juraj dostal medzi iným aj územie dnešného Kysaku, sa ešte v tom čase nespomína obec. ...

Celý článok »

Kalša

Obec Kalša leží na juhovýchodnom úpätí Slanských vrchov v Podslanskej pahorkatine. Obec sa vyvinula na území patriacom kláštorom križiakov. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1270. V stredoveku patrila miestnym zemepánom, neskôr sa zálohou a predajom dostala do ...

Celý článok »

Nová Polhora

Obec Nová Polhora leži v urbanizačnom priestore krajských miest Košice a Prešov, na hlavnej sídelnej rozvojovej osi Košice – Prešov. Nachádza sa v severovýchodnej časti Košickej kotliny po ľavej strane rieky Torysy, na rozhraní okresov Košice okolie a Prešov. Po ...

Celý článok »
Hore