Úvod / Tip na výlet / Obce v okolí (page 4)

Archív kategórie: Obce v okolí

Feed Subscription

Nižná Kamenica

Obec Nižná Kamenica vznikla na území rozsiahleho svinického panstva. Najstaršia písomná zmienka o nej pochádza z roku 1347 a spomínajú sa v nej Chonyk a Choma bývajúci „in villa Kemenche residentes“, teda v Kamenici. Slovo villa svedčí o tom, že ...

Celý článok »

Kecerovský Lipovec

Obec Kecerovský Lipovec vznikla na východnej strane panstva Lipovec, ktorá pri delení v roku 1282 pripadla synom Alexandra. Obec dostala to isté pomenovanie ako mali vtedajšie Kecerovské Kostoľany, čiže Lipovec. V roku 1367 sa dnešný Kecerovský Lipovec uvádza ako Vyšný ...

Celý článok »

Nižná Hutka

V roku 2002 uplynulo 709 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Nižná Hutka. Obecné zastupiteľstvo na znak úcty k histórii a tradíciam obce rozhodlo vydať publikáciu, v ktorej v skratke približuje vývoj obce a významné medzníky o jej histórii. ...

Celý článok »

Nováčany

Obec Nováčany sa rozprestiera na styku Košickej kotliny so Slovenským rudohorím. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1323. Pôvodne mala poľnohospodársky charakter, no darilo sa i remeslám, najmä kožušníctvu, súkenníctvu a tkáčstvu. Dnes tu žije niečo vyše 700 ...

Celý článok »

Hosťovce

Hosťovce (v minulosti Vendégi, Hosťovce nad Bodvou, maď. Bódvavendégi) sú obec na Slovensku v okrese Košice-okolie, ktorá leží v bezprostrednej blízkosti maďarskej štátnej hranice. Prvá písomná zmienka o Hosťovciach pochádza z roku 1360 a v roku 2009 tu žilo 183 ...

Celý článok »

Žarnov

Obec Žarnov sa nachádza v západnej časti Košickej kotliny. Jej územie bolo osídlené už v paleolite. Prvá písomná zmienka o Žarnove pochádza z roku 1332. Pôvodný – poľnohospodársky charakter si obec zachovala do dnešných čias. Žije tu vyše 400 obyvateľov. ...

Celý článok »

Šemša

Historické pramene uvádzajú, že Šemša počas vlády panovníka Belu IV. patrila rodine Szikaziovej, ktorá však stratila svoje majetky pre slabú podporu kráľa v boji proti Tatárom. V bitke pri Muki pri rieke Slanej bol Bela IV. porazený a po návrate ...

Celý článok »

Mudrovce

Prvú písomnú zmienku o obci Mudrovce poznáme z roku 1406, aj keď historik Branislav Varsík píše, že dedina vznikla na území lipovského panstva, ktorého časť s terajšími Mudrovcami pripadla synom Alexandra už v roku 1282. Predpokladá, že dedina vznikla už ...

Celý článok »

Sady nad Torysou

Prvú písomnú zmienku o obci poznáme z roku 1335, presne z opisu chotára Krásnej nad Hornádom. Tu sa spomína cesta, ktorá do Krásnej vedie zo Zdoby. V roku 1337 sa vykona súpis majetkov Benediktínskeho opátsva v Krásnej a medzi nimi sa ...

Celý článok »

Slanská Huta

Obec Slanská Huta vznikla ako osada v chotári obce Nový Salaš. Vyvinula sa z kolónie želiarov pracujúcich v sklárskych hutách na výrobu úžitkového skla. Prvá zmienka je z roku 1772. Až do svojho osamostatnenia v roku 1880 patrila pod obec ...

Celý článok »
Hore