Úvod / Tip na výlet / Obce v okolí (page 5)

Archív kategórie: Obce v okolí

Feed Subscription

Jasov

Obec Jasov má bohatú históriu, ktorá sa viaže hlavne k existencii kláštora premonštrátov, ale vďaka jasovskej jaskyni v útrobách skalného masívu, jeho história siaha oveľa hlbšie do dejín ľudstva. V jaskynných priestoroch sa totiž našli stopy po neolitickom i eneolitickom ...

Celý článok »

Rudník

Písomné zmienky Rudníka sú doložené až od roku 1255, pretože predtým do Uhorska vtrhli Tatári a porazili slabšie Uhorské vojsko pri Mohi. Aj samotný kráľ Belo IV. sa zachránil len útekom na Dalmatské ostrovy. Uhorsko zachránila od totálnej skazy len ...

Celý článok »

Vtáčkovce

Prvú písomnú zmienku o obci Vtáčkovce poznáme z roku 1427. Spomína sa v portálnom súpise z tým, že tu bolo 10 port, ktoré patrili Jánovi Kecerovi. V tom čase sa nespočítavali ľudia, ale porty. Porta bola brána, ktorá viedla z ...

Celý článok »

Nový Salaš

Prvá písomná zmienka je z roku 1330 pod názvom Rumantheleke. Bol to majetok vlašského grófa. V roku 1307 sa spomína osada Krvavé Kúty, ktorá bola Tátarmi zničená. Obyvateľstvo tejto osady sa vtiahlo hlbšie do lesov k Starému jarku, teraz pole ...

Celý článok »

Vyšný Medzev

Prvá písomná zmienka o dvoch častiach Medzeva (Vyšného a Nižného Medzeva) je z roku 1427. Obyvatelia sa zaoberali baníctvom a hutníctvom kovov. Bohatstvo tohto materiálu, početné vodné toky dali vznik tomu, aby sa tunajšie získané kovy spracovali na konečný produkt. ...

Celý článok »

Dvorníky- Včeláre

Chotár obce Dvorníky bol osídlený už dávno, svedčí o tom viacero tu nájdených archeologický nálezov. Pri potoku sa našli dva kusy železnej trosky, pri hospodárskom dvore PD sa zistilo žiarové pohrebisko pilinskej a kyjatickej kultúry (163 hrobov bohatých na keramiku ...

Celý článok »

Ždaňa

Prvým písomným dokladom o obci Ždaňa je pravdepodobne tzv. Varadínsky register z r. 1222, podľa ktorého bola dedina Ždaňa (villani Sudan) už v 1. tretine 13. storočia vyvinutou obcou. Žiaľ, presná lokalizácia Ždane v spomínanom registri nie je uvedená. V ...

Celý článok »

Malá Lodina

Prvá zmienka o obci je z roku 1386 Felso Ladna. V ďalšom historickom vývoji sa názov obce menil nasledovne: 1429 Kezepsew, Kis Ladna, 1773 Prostredna Wes,1920 Malá Lodina. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Kisladna. Obec patrila pod Šarišskú župu, ...

Celý článok »

Kechnec

Archeologické náleziská potvrdzujú, že prvé osídlenie obce bolo už v paleolite. Z toho je možné usudzovať, že príroda a okolie ponúkali dostatok možností na prežitie. Prvá písomná zmienka o obci je zachytená v 13. storočí, konkrétne v roku 1220, kde ...

Celý článok »

Malá Ida

Malá Ida Obec Malá Ida sa nachádza západne od Košíc, len štyri kilometre od mestskej časti Košice-Šaca. V súčasnosti v tejto obci prebieha veľká výstavba rodinných domov. Jej poloha v tichom lesnom prostredí ju predurčuje na pokojné bývanie, ktoré stále ...

Celý článok »
Hore