Úvod / Z histórie mesta

Archív kategórie: Z histórie mesta

Feed Subscription

Okolie dnešných Košíc v praveku

Okolie dnešných Košíc v praveku

Okolie Košíc patrí k najvýznamnejším pravekým archeologickým lokalitám na Slovensku, hlavne vďaka nálezisku kamennej a bronzovej doby – Košice-Barca a nálezisku bronzovej doby európskeho významu – Nižná Myšľa. Priaznivé prírodné podmienky južnej časti Košickej kotliny mali vplyv na dochovanie sa ...

Celý článok »

Slovanské osídlenie

Slovanské osídlenie

Mesto Košice sa vyvinulo v geografickom styku výbežkov vnútorných Karpát a Východopanónskej panvy v údolí rieky Hornád z osady slovanského pôvodu. Slovanské osídlenie Košickej kotliny je kontinuálne dokázané od 7. storočia, čoho potvrdením sú nálezy slovansko-avarských pohrebísk z Barce, Šebastoviec, ...

Celý článok »

Osada Košových ľudí a vývoj názvu mesta

Osada Košových ľudí a vývoj názvu mesta

Súčasná slovenská historická a lingvistická veda sa zhoduje, že názov mesta Košice je odvodený od slovanského osobného mena Koša. Pôvodný význam názvu bol osada ľudu Košových. Identita Košu je však neznáma. Mohol to byť starešina osady, alebo už ranofeudálny pán. ...

Celý článok »

Maďarské osídlenie

Maďarské osídlenie

V roku 1018 sa prvý uhorský kráľ Štefan I. Svätý dohodol s rozpínavým poľským kniežaťom Boleslavom Chrabrým, ktorý od roku 1001 zaberal územie zhruba dnešného Slovenska, na spoločných uhorsko-poľských hraniciach na prirodzenom hrebeni masívu Karpát. K osídľovaniu tohto územia Maďarmi ...

Celý článok »

Komitát Novum Castrum

Komitát Novum Castrum

Rodové majetky Abovcov sa rozprestierali vo východnej časti kráľovstva v podhorí Matry. Počas svojej krátkej vlády kráľ Samuel Aba (1041 – 1044) rozširoval práve týmto smerom kráľovskú správu. V Košickej kotline nechal vystavať nový komitátny hrad Novum Castrum (Újvár, resp. ...

Celý článok »

Kristianizácia územia mesta

Kristianizácia územia mesta

Dispozícia opátstva v Krásnej s rajským dvorom, dvojvežovou bazilikou a rotundou podľa B. Polla Abovci boli náruživí podporovatelia kresťanstva v tejto pohanskej oblasti a jeho šírením boli zasiahnutí v jednom dobovom horizonte tak Starí Slováci ako aj Maďari. Pre šírenie ...

Celý článok »

Benediktínsky kláštor v Krásnej

Benediktínsky kláštor v Krásnej

Obdobie prelomu 11. a 12. storočia znamená konsolidáciu vnútropolitických pomerov v Uhorsku a ukotvenie pevných sociálnych a inštitucionálnych väzieb v kráľovstve. Do obdobia vlád podporovateľov kresťanstva vo svätoštefánskych tradíciách Ladislava I. a Kolomana I. (1077 – 1116) spadá aj príchod ...

Celý článok »

Villa Cassa

Villa Cassa

V hornádskom údolí mestského kotla existovala čulá významná osada Košice skôr, ako sa nám zachovali prvé písomné pramene. Prvá známa písomná zmienka o Košiciach je podľa ľubinskej listiny Jágerskej kapituly z roku 1230, ktorá informuje o predaji pozemkov Košičanmi. Záznam ...

Celý článok »

Nemeckí kolonisti a ich privilégiá

Nemeckí kolonisti a ich privilégiá

Za vlády významného arpádovského kráľa Bela IV. v roku 1241 napadli Uhorsko Mongoli, ktorí útočili aj v okolí Košíc (Jasov). Po spustošení krajiny sa Belo IV. snažil o opätovné osídlenie vyplienenej zeme prizvanými hosťami zo saského Nemecka. Týmto hosťom boli ...

Celý článok »

Urbanizmus kolonizačného mesta a jeho opevnenie

Urbanizmus kolonizačného mesta a jeho opevnenie

Nemeckí kolonisti so sebou priniesli do krajiny i nové postupy pri výstavbe svojich miest. Špecificky pre región Východného Slovenska išlo o riešenie svetovo unikátne, kde sa najvýstavnejšia ulica v strede rozširovala do tvaru šošovky, aby vytvorila priestor pre sústredenie najdôležitejších ...

Celý článok »
Hore