Úvod / Z histórie mesta (page 3)

Archív kategórie: Z histórie mesta

Feed Subscription

Hlavné mesto Sedmohradska

Hlavné mesto Sedmohradska

Nepriateľná cisárska politika doviedla vplyvného sedmohradského šľachtica Štefana Bočkaja k zorganizovaniu otvoreného povstania, známeho ako povstanie Štefana Bočkaja (1604 – 1606). Na jeho potlačenie bol vyslaný košický kapitán Giacomo Barbiano Belgiojoso, ktorého však Bočkaj porazil 15. októbra 1604 v bitke ...

Celý článok »

Sídelné mesto kniežaťa Gabriela Betlena

Sídelné mesto kniežaťa Gabriela Betlena

Mierové obdobie rokov 1607 až 1618 bolo poznamenané porušovaním Viedenského mieru zo strany Habsburgovcov a rivalitou hornouhorského kapitána Juraja III. Drugeta s novozvoleným (1613) ambicióznym sedmohradským kniežaťom Gabrielom Betlenom. Betlenovým cieľom bola obnova jednoty Uhorského kráľovstva a ako aj Bočkaj ...

Celý článok »

Sedliacke povstanie a Časárova poprava

Sedliacke povstanie a Časárova poprava

Po Betlenovej smrti v roku 1629 mesto a sedem hornouhorských stolíc pripadlo naspäť Kráľovskému Uhorsku. Výrazne sa tým zhoršilo postavenie hajdukov sedliackeho pôvodu, ktorí získali v Sedmohradsku za Betlena lepšie právne postavenie. Keďže sa o svoje práva obávali, začali sa ...

Celý článok »

Povstanie kniežaťa Juraja I. Rákociho

Povstanie kniežaťa Juraja I. Rákociho

Silnejúca rekatolizačná politika Ferdinanda III. Habsburského, nespokojnosť uhorskej protestantskej šľachty a priaznivá medzinárodná konštelácia vo švédskej fáze Tridsaťročnej vojny vyústili k dlho pripravovanému protihabsburskému povstaniu Juraja I. Rákociho. Po tom, čo ambície Juraja I. Rákociho spojiť Kráľovské Uhorsko a Sedmohradsko ...

Celý článok »

Leopoldínske Košice

Leopoldínske Košice

V roku 1657 nastúpil na trón Leopold I. Habsburský. Pred smrťou svojho staršieho brata Ferdinanda IV. bol tento nadaný panovník určený na cirkevnú dráhu. To v mnohom ovplyvnilo jeho zahraničnú i vnútornú politiku s absolutistickými a centralistickými črtami, pričom sa ...

Celý článok »

Tököliho povstanie

Tököliho povstanie

Od roku 1678 začalo opäť silnieť kurucké hnutie proti Leopoldovi I., známe ako Tököliho povstanie, medzinárodne podporované dvorom francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. a najmä Osmanskou ríšou. Na okolí Košíc v tomto roku už kuruci obsadili Abovskú, Zemplínsku a Spišskú župu. ...

Celý článok »

Košice za Františka II. Rákociho

Košice za Františka II. Rákociho

Po potlačení Tököliho povstania (1685-1688) a vytlačení Osmanskej ríše z Uhorska (1697 – Bitka pri Zente) pripútal panovník Leopold I. Habsburský uhorskú korunu viac ku Viedni. Neutešená hospodárska situácia viedla k vzbure roľníkov v tokajskej oblasti podporovanej kurucmi, ktorá však ...

Celý článok »

Vek baroka

Vek baroka

Na sklonku povstania Františka II. Rákociho v rokoch 1710-1711 zúrila v meste morová epidémia. Jej dosah bol natoľko značný, až kronikár Jozef Tutkó poznamenal, že “obyvatelia mesta hľadali útočište v lesoch”. V roku 1715 na návrh jezuitu Juraja Péchyho zriadili ...

Celý článok »

Úpadok „Pevnosti Košice“

Úpadok „Pevnosti Košice“

Pozícia Košíc ako významnej protitureckej bašty pominula. Oslobodením Budína a Pešte stratili Košice svoje prioritné postavenie na sneme a taverníckom súde. Na protest si košickí ablegáti na sneme v roku 1712 odmietli sadnúť, aby „neponížili svoje mesto“. Podľa Veľkého privilégia ...

Celý článok »

Tereziánske Košice

Tereziánske Košice

Košice sa v polovici 18. storočia z vojenského hľadiska ocitli ďaleko od vtedajších bojových operácií, ktoré sužovali Habsburskú monarchiu a sprevádzali vládu Márie Terézie. To malo za následok opustenie všetkých predchádzajúcich stavebných aktivít, projektovaných na zdokonalenie „pevnosti Košice“. Armádne výdavky ...

Celý článok »
Hore