Úvod / Z histórie mesta (page 4)

Archív kategórie: Z histórie mesta

Feed Subscription

Jozefínske Košice

Jozefínske Košice

Syn Márie Terézie Jozef II. Habsburský navštívil Košice niekoľkokrát. Už ako spoluvladár svojej matky sa tu objavil v roku 1770, čím sa stal prvým Habsburgovcom od čias Ferdinanda I., ktorý zavítal do Horného Uhorska. V roku 1783 bol v Košiciach ...

Celý článok »

Biskupská rezidencia

Biskupská rezidencia

Relatívne mierové 19. storočie znamenalo pre Košice opätovný nárast ich významu. V roku 1804 pápež Pius VII. zriadil novú košickú rímskokatolícku diecézu odčlenením od jágerskej, kam mesto cirkevne spadalo od jeho počiatkov. Prvý košický biskup Andrej Szabó založil úrad v ...

Celý článok »

Útočisko cisárskej rodiny

Útočisko cisárskej rodiny

Napoleonské vojny sa nepriamo dotkli aj Košíc. Cisár František II. (od roku 1806 ako prvý rakúsky cisár František I.) kvôli vojne s Francúzskom poslal svoje deti do bezpečných Košíc, kde zotrvali necelé dva mesiace. Medzi mini aj 12-ročný budúci cisár ...

Celý článok »

Klasicistické Košice

Klasicistické Košice

V súvislosti s vývojom vojenskej techniky a metód bojovania stratili mestské hradby svoj účel. Ich likvidácia prebiehala postupne od začiatku do 40. rokov 19. storočia, čo otvorilo novú cestu rozvoja mesta. V roku 1814 si v súlade s vtedajším právom ...

Celý článok »

Maďarská revolúcia a Slovenské povstanie

Maďarská revolúcia a Slovenské povstanie

Začiatkom marca 1848 začali revolučné pohyby v Habsburskej monarchii. Najprv vypukla revolúcia v hlavnom meste Viedni 13. 3. 1848, následne 15. marca 1848 vypukla maďarská revolúcia v Pešti, ktorá sa rozšírila po celom Uhorsku. Aktívne sa do revolúcie zapojila aj ...

Celý článok »

Industrializácia Košíc

Industrializácia Košíc

Počiatky priemyselnej výroby v meste spadajú do roku 1791, kedy bola sprevádzkovaná prvá košická manufaktúra na výrobu klobúkov (v objekte Katovej bašty). Neskôr pribudli aj manufaktúry na výrobu kameninového riadu (v objekte Mlynskej bašty) a súkna. V roku 1828 tu ...

Celý článok »

Košice železničnou križovatkou

Košice železničnou križovatkou

Od roku 1838 až do príchodu železnice fungovala pravidelná dostavníková linka do Pešti a Prešova. V roku 1860 prišiel prvý vlak do Košíc od Miškovca (Miskolc), kde trať nadväzovala na železnicu do Pešti cez Nyíregyházu a Debrecín. Dobudovanie priameho spojenia ...

Celý článok »

Správa mesta v rokoch 1850-1918

Správa mesta v rokoch 1850-1918

Po potlačení maďarskej revolúcie 1848/1849 bola na území Uhorska zavedená vojenská diktatúra s prvkami civilnej správy. Župné zriadenie bolo nahradené piatimi obrovskými vojenskými oblasťami – dištriktmi, na čele s vojenským veliteľom, ku ktorému bol priradení ministerský komisár. Úradným jazykom bola ...

Celý článok »

Košice a slovenskí národní buditelia

Košice a slovenskí národní buditelia

Slovenský národ sa postavil v revolúcii 1848/1849 na stranu Viedne. Za aktívnu pomoc v potlačovaní maďarského povstania slovenskí národní obrodenci očakávali od rakúskej vlády upravenie štátoprávneho postavenia slovenského národa v Habsburskej monarchii. Inšpiráciou slovenských návrhov bolo nové územno-správne delenie Uhorska ...

Celý článok »

Modernizácia mesta

Modernizácia mesta

V roku 1856 prišiel do Košíc prvý telegram z Pešti. Od roku 1870 bolo zavádzané plynové osvetlenie v uliciach mesta. Rozvoj telefónnej siete v Košiciach nastal so zriadením manuálnej prepojovacej ústredne so 40 účastníkmi v roku 1891, kedy napojili aj ...

Celý článok »
Hore