Úvod / Z histórie mesta (page 6)

Archív kategórie: Z histórie mesta

Feed Subscription

Nemecká okupácia a Szalásiho teror

Nemecká okupácia a Szalásiho teror

Na začiatku roku 1944 pri postupe spojeneckých armád začal Horthy usilovať o uzatvorenie prímeria so ZSSR. Preto došlo 18. marca k vojenskej okupácii Maďarska nemeckými jednotkami. Tie mali v Košiciach sídlo policajného veliteľstva, ktorého úlohou bola aj ochrana hraníc so ...

Celý článok »

Oslobodenie mesta

Oslobodenie mesta

Spojenci dohodami garantovali obnovenie Česko-Slovenska v jeho predmníchovských hraniciach (Podkarpatská Rus však bola pripojená k ZSSR). Predstavitelia Strany slovenskej národnej jednoty zorganizovali Správnu komisiu mesta Košíc. Ráno 19. januára 1945 vstúpili do mesta bez väčších bojov príslušníci 237. a 318. ...

Celý článok »

Nástup komunizmu v Košiciach

Nástup komunizmu v Košiciach

Ihneď po oslobodení sa do Košíc opäť nasťahovali úrady česko-slovenskej správy. Dňa 1. júla 1945 došlo k premenovaniu mnohých ulíc. Obyvateľstvo mesta podstúpilo tzv. “národnostnú očistu”. Zaistení príslušníci Gestapa, SS, nyilašiovcov a honvédov boli deportovaní do gulagov v ZSSR. Do ...

Celý článok »

Centrum slovenského vysokého školstva

Centrum slovenského vysokého školstva

V nasledujúcich rokoch sa Košice stali jedným z najvýznamnejších centier česko-slovenského vysokého školstva. Výrazne sa o to zaslúžil okruh východoslovenskej inteligencie okolo časopisu Východoslovenský akademik, vedenom historikom Ondrejom Richardom Halagom. Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva bola zriadená v roku ...

Celý článok »

50. a 60. roky

50. a 60. roky

Košice boli od roku 1949 sídlom Košického kraja, ktorý bol v roku 1960 spojený s Prešovským krajom do Východoslovenského kraja. V roku 1968 boli k mestu pričlenené dovtedy samostatné obce Barca, Košická Nová Ves, Myslava, Pereš, Poľov, Šaca, Ťahanovce a ...

Celý článok »

Obdobie normalizácie

Obdobie normalizácie

21. augusta 1968 obsadili Česko-Slovensko vojská Varšavskej zmluvy. Keďže sa na námestí Osloboditeľov košičania pokúšali zastaviť vojenský konvoj, došlo k streľbe a úmrtiu siedmych občanov. Tanky a vozidlá ťažkej vojenskej techniky, ktoré zostali v uliciach mesta až do 4. septembra, ...

Celý článok »

Priemyselné centrum

Priemyselné centrum

Piate najväčšie mesto vo federatívnej republike bolo budované ako významné priemyselné centrum s koncentráciou nielen ťažkého, ale ku koncu 80.rokov aj ľahkého priemyslu. Za komunizmu fungovali v 70. a 80.rokoch 20. storočia v Košiciach tieto podniky: Východoslovenské železiarne – VSŽ ...

Celý článok »

80. roky

80. roky

Socialistická výstavba kulminovala v polovici 80. rokov výstavbou mohutných komplexov straníckych a súdnych orgánov a satelitných sídlisk. Následne sa objavili znaky unavenia komunistickej ekonomiky, keď sa upustilo od mnohých projektovaných zámerov. Komunistom sa nepodarilo premeniť Námestie osloboditeľov na hypermoderné betónové ...

Celý článok »

Nežná revolúcia

Nežná revolúcia

Udalosti pádu komunistického režimu a Nežnej revolúcie v Česko-Slovensku sa prejavili aj v Košiciach. 22. novembra 1989 sa na košických vysokých školách začalo štrajkovať a bolo prerušené vyučovanie. Hlavnými protagonistami a organizátormi košických demonštrácií sa stala herecká manželská dvojica Peter ...

Celý článok »

Košice po roku 1989

Košice po roku 1989

Zákon Slovenskej národnej rady z 1. októbra 1990 o meste Košice upravil postavenie mesta ako samosprávneho územného celku spravovaného magistrátom, ktorý sa delí na 22 mestských častí so štatútom samosprávnych jednotiek s vlastnými miestnymi zastupiteľstvami. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky ...

Celý článok »
Hore