Úvod / Správy / Košický kraj / Mesto stavia kompostáreň

Mesto stavia kompostáreň

Mesto Michalovce vybuduje kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Na projekt získali finančný príspevok vyše dva milióny eur a mesto ho bude spolufinanancovať čiastkou 107 000 eur. Projekt po vybudovaní technológie predpokladá spracovanie až 1 840 ton biologicky rozložiteľného odpadu ročne. Informuje o tom Jana Machová na internetovej stránke mesta.

Cieľom projektu je zlepšiť úroveň ochrany životného prostredia a zvyšovať zapojenie občanov do separovaného zberu, ako aj zlepšenie ich informovanosti v oblasti separácie.

Projekt predpokladá vybudovanie technologického centra na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním aeróbnym spôsobom. V pláne je aj nákup technológie fermentačnej linky EWA, dostavba existujúcej rozostavanej haly pre manipuláciu s biologicky rozložiteľným odpadom a potrebných inžinierskych sietí. Okrem toho bude mať centrum doplňujúce obslužné zariadenia, ako sú mostová nadúrovňová váha, dopravníky, nakladač s vidlami s pridržiavačom, veľké a malé traktory vrátane prídavných zariadení ako vrták na pne, kosačka so zberom, kosačkové ramená. Z finančných prostriedkov projektu plánujú kúpiť aj ďalšie zberové vozidlo na biologicky rozložiteľný odpad – hákový nosič kontajnerov, ako aj 25 veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na území mesta.

Po zhodnotení kompostu vzniknutý surový kompost uskladnia na spevnených plochách kompostárne na dozrievanie. Po dvoch mesiacoch zrenia bude hotový kompost použitý na rekultivácie zelených plôch v meste.

Do separovania odpadu je zapojených 45 percent domácností v rodinných domoch, na území mesta je rozmiestnených 336 kontajnerov na separovaný odpad pri bytových domoch.

© SITA, ilus. foto wikipedia

O mestoKosice.sk

Aktualizácia portálu mestoKosice.sk

Zanechajte názor

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Hore