Úvod / K vode / Mestská krytá plaváreň

Mestská krytá plaváreň

Nachádza sa u nás plavecký bazén spojený z 50 metrového a 25 metrového plaveckého bazéna a v letnej sezóne sprístupňujeme pre verejnosť aj vonkajšiu trávnatú plochu s detským bazénikom.

Na Mestskej krytej plavárni si môže prísť zaplávať verejnosť, ako aj organizácie, príp. školy, ktoré si u nás objednávajú plavecké dráhy.

História
Z ohlasu podnikového riaditeľa košických Pozemných stavieb vyberáme:

„Investorom stavby -kryty bazén- bola Východoslovenská Sprava účelových zariadení SO ČSZTV Košice. Termín začatia stavby bol stanovený na júl 1977. Pôvodný termín ukončenia bol apríl 1980 s rozpočtovým nákladom 34 miliónov korún. Výstavba sa začala v stanovenom termíne. Kvôli oneskorenému dodaniu vykonávacieho projektu, ktorý zabezpečoval investor s ďalšími zmenami vyvolanými investorom, bol dodatkom č. 3/80 k hospodárskej zmluve obojstranne dohodnutý termín ukončenia 12/85 s novým rozpočtovým nákladom 52 miliónov Kčs. Už samotne zvýšenie rozpočtového nákladu signalizuje nedostatočnú projektovú pripravenosť. Na predĺžení lehoty výstavby mal investor značný podiel, keď nezabezpečil dodávku technologického zariadenia v stanovených termínoch. Dodaná projektová dokumentácia vykazovala nesúlad technologickej časti s architektúrou, resp. stavebnými detailami. Napriek značným ťažkostiam a problémom počas realizácie, ktoré naša organizácia musela riešiť, odovzdali sme stavbu investorovi v dohodnutom termíne – 31.12.1985 s ojedinelými chybami s nákladom 57 miliónov korún. Všetky chyby, zistene pri preberacom konaní, boli v celom rozsahu odstránené do 30.3.1986, respektíve do 30.6.1986. Užívateľ reklamoval v rámci zaručenej lehoty skrytú chybu- presakávanie bazénového telesa. Za účasti zástupcov Termostavu Bratislava, ktorý uvedené prace vykonával, uskutočnila sa dňa 20.11.1986 previerka, kedy zistili na niektorých miestach vonkajšieho plášťa lokálne vlhnutie. Dňa 10.12.1986 Termostav Bratislava tieto chyby odstránil. Po týchto úpravách užívateľ už presakávanie bazénu nereklamoval. Poslednú reklamáciu -27 skrytých chyb- užívateľ u nás uplatnil dňa 2.31987. Kanalizačné potrubia, protišmykovú dlažbu i ostatne prace sme realizovali podľa platnej projektovej dokumentácie. Je teda zrejme, že na nedostatkoch, ktoré sa vyskytujú na krytom bazéne v Košiciach, sa naša organizácia podieľa len minimálne.

Kontakt
Mestská krytá plaváreň Košice
Protifašistických bojovníkov 4
04001 Košice
Telefón: 055 / 622 23 16
e-mail: plavarenkosice@gmail.com

Zdroj: plavarenkosice

O mestoKosice.sk

Aktualizácia portálu mestoKosice.sk

Zanechajte názor

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Hore