Slanec

imagesNajstaršie písomné správy o území, na ktorom sa nachádza dnešná obec Slanec, pochádzajú z roku 1270. Ide o opis hraníc panstva Fizér (dnešný hrad Füzér sa nachádza na území Maďarska), kde sa spomína 11 dedín. Na severe sa nachádzala zem Slanec (Zalanch), ktorá na východe susedila s Kalšou a na západe so Skárošom.

Z roku 1270 máme záznam, podľa ktorého kráľ Štefan V. daroval mag. Reynoldovi, predkovi pánov z Rozhanoviec, územia a majetky v Abaujskej, Zemplínskej a Sabolčskej stolici. Takto získal aj zem Slanec, ktorá sa nachádzala v Abaujskej stolici. Predchádzajúcim majiteľom Slanca bol Mikoča (Mykocha), ale pre jeho rôzne previnenia prešla na kráľa. Pretože v listinách z roku 1270 sa hrad Slanec nespomína, je zrejmé, že ten vznikol neskôr, prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1281.

V roku 1299 sa územie spomína ako vlastníctvo Michala, syna Petra z rodu Aba. To sa v roku 1303 delilo medzi dve vetvy rodiny. Dedina s hradom ostali Michalovi a Petrovi, synom Petra zo Slanca. Hrad ako aj dedinu však v roku 1330 vymenili so spišským a abaujským županom mag. Villermom Drughethom za majetky na území Šarišskej stolice. V testamente z roku 1330 Villermus Drugeth zanechal hrad Slanec svojmu bratovi Mikulášovi.

Podľa súpiskov pápežských desiatkov musel v Slanci existovať kostol už pred rokmi 1332.

Kráľovná Mária dala v roku 1387 hrad Slanec i s dedinou Ladislavovi, synovi mag. Štefana z Lučenca, v roku 1405 zasa kráľ Žigmund dal donáciu na hrad a príslušenstvo Žigmundovi, synovi Ladislava a jeho bratovi Dionýzovi. Hrad i dedina v 15. a 16. storočí patrila rodine z Lučenca. Portálny súpis Abaujskej stolice z roku 1427 dokladá, že v Slanci bolo 25 port územia, ktoré boli vlastníctvom Žigmunda z Lučenca. Portálny súpis Abaujskej stolice z roku 1533 uvádza Slanec pod názvom Waralya a obsahuje 5 port, ktoré patrili Štefanovi z Lučenca. Desiatkový súpis z roku 1565 registruje v Slanci (Varallya) 19 sedliakov a 10 želiarov.

Vojny a mor spôsobili, že začiatkom 18. storočia, prežili len traja obyvatelia – želiari. K výraznejšiemu zaľudneniu dochádzalo po roku 1715.

Dedina Slanec sa v historických dokomunetoch uvádza takto:

1270/1272 – terra Zalanch
1299 – de Zelench
1303/1329 – poss. Zalanch
1327 – versus Zalanch
1330 – villa Zalanch
1332 – 1335 – Zalanchalia
1390 – Zalancha
1399 – Szalancz Allya
1427 – Nagysalanch
1552 – Warallya
1564 – zalancz Warallya
1602 – Zalaczvarallia
1773 – Welky Salancz, Nagy Szalánz
1808 – Nagy Szaláncz
1903 – Slanec
1906 – Salanc, Nagyszaláncz
1919 – Sálanc, Nagyszaláncz

Zdroj: Košice-okolie.sk

Máte viac informácií alebo fotografie? Pošlite nám ich na info@kosice-okolie.sk a s vašim dovolením ich uverejníme.

O admin

Tvorba webstránok, eshopov a portálov za najvýhodnejšie ceny už do dvoch dní. Medzi referencie okrem iného patrí aj portál mestoKosice.sk, na ktorom sa nachádzate. Kontakt info@mestokosice.sk.

Zanechajte názor

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Hore