Úvod / Školstvo / ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM PRE VYSOKOŠKOLÁKOV JE OPÄŤ OTVORENÝ.

ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM PRE VYSOKOŠKOLÁKOV JE OPÄŤ OTVORENÝ.

image001Ôsmim študentom budú udelené štipendiá vo výške 11 200 EUR.

Karpatská nadácia dnes otvorila piaty ročník Programu štipendií T-Systems Slovakia. Program ponúka finančnú podporu vo výške 1 400 EUR ôsmim študentom informatiky a príbuzných odborov, ekonomiky, prírodovedných odborov a verejnej správy z východného Slovenska na ich štúdium v akademickom roku 2014/2015.

Program podporuje študentov východoslovenských vysokých škôl a univerzít. Pomocnú ruku podáva tým, ktorí študujú informačné technológie a príbuzné odbory, ekonomiku, prírodovedné odbory a verejnú správu, pracujú ako dobrovoľníci vo svojej komunite a zároveň svoju budúcnosť spájajú s regiónom východného Slovenska. Udelenú finančnú podporu využívajú štipendisti na pokrývanie bežných nákladov spojených so štúdiom ako cestovanie, ubytovanie na internáte, učebné pomôcky, jazykové, či iné vzdelávacie kurzy.

„Bez tejto pomoci by to bolo pre mňa a hlavne pre moju mamku oveľa náročnejšie. Je to pre mňa nová skúsenosť, ktorá fakt stála za to, aj keď bolo potrebne splniť niekoľko podmienok a často neboli ľahké. Často ma to prinútilo zabrať a neuspokojiť sa len tak s hocičím,“ povedal úspešný minuloročný štipendista František Nehila.

Program aj takto prispieva k zmierňovaniu sociálnych, zdravotných alebo iných foriem znevýhodnenia, s ktorými zápasia mnohí študenti. Zároveň motivuje podporených študentov k dobrovoľníckym aktivitám, ktorými sa podieľajú na rozvoji svojej obce, mesta, či sídliska, kde žijú alebo trávia svoj voľný čas.

„Pre študentov vysokých škôl v dnešnej situácii na trhu práce je priam kľúčové získať počas štúdia aspoň minimálne základné praktické zručnosti a pracovné návyky“, hovorí Katarína Minárová, riaditeľka nadácie. „Preto je práca v neziskových organizáciách stálou súčasťou našich štipendijných programov. Tieto organizácie v mnohom benefitujú z inovatívnych prístupov aktívnych mladých ľudí a študenti, na druhej strane, získajú vzácnu prax, kontakty a užitočné skúsenosti.“

Program je financovaný z Nadačného fondu T-Systems Slovakia administrovaného Karpatskou nadáciou.
“Podpora mladých ľudí v regióne je pre nás jednou z priorít. Nerobíme to len prostredníctvom projektu Duálne vzdelávanie, vďaka ktorému je štartovacia pozícia mladého človeka pred vstupom do zamestnania oveľa vyššie, ale podporujeme šikovných študentov aj formou štipendií. Na mnohých uchádzačoch vidíme aj ich zapálenie pre región. Svojou dobrovoľníckou prácou dokazujú, že veci sa dajú zlepšovať keď sa chce. Tento prvok je pre nás taktiež veľmi dôležitý, keďže aj mnohí naši zamestnanci sú aktívni dobrovoľníci, ktorí pomáhajú tomuto regiónu napredovať,“ uviedol generálny riaditeľ T-Systems Slovakia Thomas Bogdain.

V predošlých štyroch ročníkoch programu bolo podporených 26 študentov celkovou sumou 36 100 EUR.
Všetky informácie o programe sú uverejnené na www.karpatskanadacia.sk. Uzávierka podávania žiadostí o štipendium je 3. 10. 2014.

Bližšie informácie Vám poskytne:
Mgr. Mária Biľová
Tel: 0907 027 833, e-mail: maria.bilova@karpatskanadacia.sk
Karpatská nadácia

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko od roku 1995 a počas svojej existencie podporila
stovky projektov sumou viac ako 1,8 milióna EUR. Poslaním Karpatskej nadácie je podpora rozvoja východoslovenského regiónu a zmierňovania sociálnej chudoby v regióne založeného na rozvojovej
práci v miestnej komunite. Karpatská nadácia vznikla v roku 1994 a od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Karpatská nadácia sa aktívne venuje aj téme spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropii. Informácie o nadácii nájdete na www.karpatskanadacia.sk

T-Systems Slovakia s.r.o., ako jeden z najväčších zamestnávateľov v oblasti IKT na Slovensku
poskytuje služby správy operačných systémov, aplikácií, databáz, sietí a systémov SAP pre korporátnych klientov skupiny Deutsche Telekom, ktorej je súčasťou. T-Systems Slovakia je dcérskou spoločnosťou T-Systems International GmbH, ktorý poskytuje inovatívne IKT technológie a hlboké know-how riešení v priemyselných odvetviach zákazníkom z celého sveta. T-Systems Slovakia je jednou z kľúčových súčastí celosvetovej dodávateľskej siete T-Systems International a svojimi výkonmi zvyšuje konkurencieschopnosť materskej firmy na svetových trhoch. T-Systems Slovakia ponúka vynikajúce pracovné príležitosti v Košiciach pre IT profesionálov, končiacich študentov vysokých škôl a maturantov so záujmom a motiváciou pracovať v oblasti IKT. Ponúka dlhodobé všeobecné ako aj odborné vzdelávanie s certifikáciou, kariérny a osobnostný rozvoj, široký balík možností zamestnaneckých výhod a špičkové pracovné prostredie. T-Systems Slovakia je jedným zo zakladajúcich a aktívnych členov združenia Košice IT Valley a Koalície 2013+.

O Tomáš

Zanechajte názor

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Hore