Úvod / Doprava / V pondelok zastupiteľstvo aj o kauze dopravného podniku

V pondelok zastupiteľstvo aj o kauze dopravného podniku

dopravný podnikPoslanci budú rokovať o zámene pozemkov s cirkvou na Sídlisku Ťahanovce

Poslanci košického mestského zastupiteľstva sa na pondelkovom rokovaní budú hneď na úvod zaoberať kauzou nehospodárneho nakladania s pohonnými hmotami v Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK). Poslanec a člen dozornej rady DPMK Miloš Ihnát chce navrhnúť rozšírenie programu aj o odvolanie generálneho riaditeľa dopravného podniku. Rokovať budú aj o prenájme mestských pozemkov na výstavbu futbalového štadióna.

K dôležitým bodom rokovania patrí aj bod Zámena pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Košice – Sídlisko Ťahanovce. Zámena sa má uskutočniť bez ďalšieho finančného vyrovnania. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košice – Sídlisko Ťahanovce požiadala mesto Košice o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov formou zámeny nehnuteľností v celkovej výmere 33 012 štvorcových metrov v katastri Nové Ťahanovce za pozemky vo vlastníctve mesta Košice tvoriace plochy lesa, situovaného od Ázijskej triedy po Krematórium v Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce vo výmere okolo 177 hektárov. „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Sídlisko Ťahanovce o tomto bode vôbec nerokovalo a neprijalo k tomu nijaké uznesenie. Čudujem sa, že mesto chce pripraviť obyvateľov dvadsaťtisícového sídliska o zelené pľúca bez ich vedomia. Pritom sa cirkev nezaväzuje, že tieto lesy zachová a nepredá ich nejakému subjektu,“ uviedol poslanec miestneho i mestského zastupiteľstva Miloš Ihnát. Podľa platného územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie sa vymedzené územie vo vlastníctve cirkvi nachádza v zastavanom území Sídliska Ťahanovce. Ide o časti plôch, na ktorých sú viacpodlažné bytové domy, chodníky, dopravné komunikácie, parkoviská, detské ihriská a parky.

Ako k tomuto bodu uvádza dôvodová správa, košická mestská časť Sídlisko Ťahanovce s predloženým zámerom v zásade súhlasí, no žiada, aby sa zámena týkala všetkých pozemkov vo vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi bez ohľadu na vlastníctvo k budovám a technickej infraštruktúre. Osobitne upozorňuje na pozemky pod bytovými domami, keďže v súčasnosti majú obyvatelia sídliska obavy z možných ekonomických požiadaviek vlastníkov pozemkov pod bytovými domami, ako sa to už deje v rôznych mestách Slovenska. Ďalej mestská časť upozorňuje na svoj eminentný záujem na zachovaní mestského parku s fontánou, ktorý taktiež stojí na pozemkoch rímskokatolíckej cirkvi.

O Tomáš

Zanechajte názor

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Hore