Úvod / Doprava / Vodiči budú môcť od nedele opäť jazdiť po Štúrovej ulici

Vodiči budú môcť od nedele opäť jazdiť po Štúrovej ulici

Vzhľadom na postup prác na modernizácií električkovej trate v rámci diela „Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie” v úseku ul. Štúrovej dôjde od nedele (21. 6. 2015) od 14,00 hod ku otvoreniu jedného jazdného pruhu južnej strany ul. Štúrovej od križovatky s ul. Žižkovou po križovatku s ul. Rastislavovou.

Súčasný odklon automobilovej dopravy v smere jazdy Štúrova (Steel aréna) – Štúrova (Metropol) cez Žižkovu, Kukučínovu a Rastislavovu sa ruší. Súčasne sa do pôvodného stavu uvedie dopravné značenie na končiacou sa obchádzkou dotknutých priľahlých komunikácií a križovatiek:
1. Ruší sa zaslepenie ulice Žižkovej na vstupe do križovatky Štúrova – Kuzmányho – Žižková, s možnosťou odbočenia vpravo zo Žižkovej do Štúrovej
2. Ruší sa zákaz zastavenia po severnej strane Kukučínovej ulice
3. Ruší sa zjednosmernenie ulice Riznerovej
4. Organizácia dopravy v križovatke Rastislavova – Kukučínova sa upravuje do pôvodného stavu – hlavnou komunikáciou je Rastislavova, vedľajšou Kukučínova
5. Organizácia dopravy v križovatke Štúrova – Moyzesova – Rastislavova sa upravuje do pôvodného stavu – hlavnou komunikáciou je Štúrova v smere západ – východ, vedľajšou Moyzesova a Rastislavova.
V opačnom smere Štúrova ulica ostáva uzavretá.
V križovatke Štúrova – Kuzmányho – Žižkova a Štúrova – Moyzesova – Rastislavova bude vypnutá cestná svetelná signalizácia z dôvodu ich rekonštrukcie.

Zdroj: kosice.sk

O Tomáš

Komentáre nie sú umožnené.

Hore