Úvod / Správy / Košice / Západ

Západ

O mestskej časti

Mestská časť Košice – Západ  má rozlohu 5,32 km2 a s  40 599 obyvateľmi  (ŠÚ SR, 2011) je najpočetnejšou mestskou časťou v Košiciach. Nachádza sa na západ od centrálnej mestskej zóny.

V mestskej časti sa nachádza približné pätnásť tisíc bytových jednotiek. Rozvinutá cestná sieť zabezpečuje dopravnú dostupnosť všetkými smermi v rámci územia mesta a jeho okolia. Sídlisko Terasa má svoje oddychové zóny a parky s udržiavanou zeleňou. V mestskej časti sa nachádza nové obchodné centrum Galéria na Toryskej ulici, Obchodný dom Kaufland na Popradskej ulici a na Luníku II miestne trhovisko, tradične využívané na predaj ovocia a zeleniny, kvetov a iných produktov.

Na území mestskej časti sa nenachádza priemyselná výroba. Svoje sídla tu majú malé a stredné súkromné firmy. Pracovné príležitosti zabezpečuje hlavne sféra služieb a školské, kultúrne a zdravotnícke inštitúcie. Vzdelávanie detí a mládeže zabezpečuje sieť dvanástich materských škôl, šiestich základných škôl, piatich stredných škôl, ako aj Fakulta verejnej správy a Lekárska fakulta UPJŠ. Ubytovanie študentom poskytujú stredoškolské internáty na Medickej ulici s kapacitou približná dve tisíc lôžok a vysokoškolské internáty na Jedlíkovej ulici s kapacitou približné štyri tisíc lôžok. Stánkami kultúrne – spoločenských aktivít súDom detí a mládeže DOMINO, Centrum voľného času Technik na Orgovánovej ulici, Átrium klub Zuzkin park , Základná umelecká škola a pre občanov tretieho veku sú v prevádzke dva kluby dôchodcov.

Významnou administratívnou budovou je Magistrát mesta Košice. Sídlom starostu a miestnej samosprávy je budova Miestneho úradu MČ Košice – Západ s atypickou prístavbou v tvare obrátenej pyramídy, v ktorej zasadá 23-členný poslanecký zbor. Súčasťou budovy je aj obradná sieň pre okres Košice II.

Celomestský význam majú tiež tu sídliace zdravotníckej zariadenia, duchovné i kultúrne stánky. V mestskej časti je situované pracovisko Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, taktiež sídlo Lekárskej fakulty UPJŠ, Rímsko-katolícky kostol sv. Gorazda a spoločníkov,Grécko-katolícky kostol sv. Petra a Pavla . Z hľadiska životného prostredia sa v mestskej časti nachádzajú ekologicky významné segmenty, ktoré predstavujú biotopy s nezastupiteľnou funkciou v ekologických stabilitách súčasnej krajiny. Ide o vodný biotop Čičky – Majer a lesný biotop – borovicový lesík nad Popradskou ulicou.

Výstavba sídliska, s prívlastkom Terasa alebo inak Nové Mesto, sa začala v roku 1962 v spojitosti s výstavbou Východoslovenských železiarní. Celá mestská časť je rozdelená na osem územných celkov – Lunikov, ktorých centrá v súčasnosti tvoria obchodné strediská, priľahlá zeleň a fontány.

Kontakt:
Miestny úrad Košice – Západ
Tr. SNP 39
040 11 Košice – Západ

Kancelária starostu
Telefón: 055/ 788 32 00
Fax: 055/ 788 32 09
email: miestnyurad@kosicezapad.sk
web: kosicezapad.sk

Úradné hodiny pre občanov nepretržite počas všetkých pracovných dní
Pondelok: 8:00 – 15:30 hod
Utorok: 8:00 – 15:30 hod
Streda: 8:00 – 17:30 hod
Štvrtok: 8:00 – 15:30 hod
Piatok: 8:00 – 13:30 hod

MČ Košice-Západ :: foto: wikipedia

O mestoKosice.sk

Aktualizácia portálu mestoKosice.sk

Zanechajte názor

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Hore